dilluns, 29 de setembre de 2014

En busca de les faltes d'ortografia!

Les faltes d'ortografia és un tema que em preocupa bastant. A vegades, els meus alumnes escriuen coses tan estranyes que no sé ni què hi diu. Jo faig faltes alguna vegada... però hi ha errors que cal evitar.

L'any passat vaig fer el curs "Bona Ortografia sense esforç" de Prisma, via online. Em va agradar molt la nova visió que va aportar-me. Vaig decidir fer aquest curs perquè feia temps que veia que el que es feia a la classe... no donava els fruits esperats. Ho estàvem ensenyant bé? 

La idea central del curs és la de que un bon escriptor, en relació a l'ortografia, no recorre a la norma estudiada sinó a petits trucs i sobretot al record que té de la paraula, a la imatge que guarda d'haver-la vist amb anterioritat.

És per això que l'estudi de l'ortografia ha canviat una mica a la classe. Us deixo unes quantes iniciatives...potser podeu aprofitar-ne alguna!

Racó de les paraules 
A totes les classes hi ha un apartat al suro on s'hi col·loquen paraules d'ús freqüent (però, hi havia, vaig, etc.) en les que els alumnes poden tenir alguna dificultat. Aquestes varien en funció del curs.
Incorporem els dos idiomes (català i castellano) i aprofitem el racó per diferenciar-los (verbs en pretèrit imperfecte, acabats en -ava en català i en -aba en castellano, interferències, etc.).  
Els alumnes poden consultar les paraules les vegades que ho necessitin, per tant ha de ser un lloc visible a l'aula. 
A més, quan tots els alumnes han assolit la correcta escriptura de la paraula, la podem "eliminar" del racó i afegir-ne de noves. 

Lupa 
A la classe tenim unes "lupes", totalment falses, que serveixen per focalitzar l'atenció de l'alumne en una determinada paraula. Sovint em trobo que, després de fer un dictat o un escrit, arriba el moment en que els alumnes han de repassar abans d'entregar... i no ho fan! Passen la vista sobre les paraules i ja està, sense parar-hi atenció. Amb les lupes, poden delimitar la zona en la que han de centrar-se i corregir. A part que els encanta anar a buscar la lupa i corregir els escrits amb elles! 

Aquestes tenen la imatge d'un esquirol perquè és el nom de la meva classe...però podeu fer-les fàcilment amb qualsevol altre motiu, més grans o més petites!

Llibreta d'ortografia
És una llibreta on s'aniran recollint totes les normes treballades a l'aula i que l'alumne pot consultar les vegades que ho necessiti. Aquesta llibreta anirà passant de curs, igual que ho fa l'alumne, de manera que podrà afegir o completar les normes que hi ha a la llibreta. 

Treball de la memòria visual i l'atenció
Es pot treballar amb cartolines on s'hi escriguin números o lletres. S'ensenyen durant uns segons i els alumnes les han de memoritzar i escriure posteriorment en un full (el joc Exercicis de gimnàstica ocular 2 és aquest mateix però amb l'ordinador). 
Fitxes vàries d'atenció com les de trobar diferències, també poden ajudar-nos a treballar aquest aspecte. 

Treball de la memòria visual i l'atenció amb l'ordinador (clicar per accedir a la web)
- Exercicis de gimnàstica ocular2 , es pot fer per a tota la classe, projectant els Powert Points a la pissarra digital o projector. 
- Lectura eficaç , són diferents exercicis que poden contribuir a una millor lectura. 

Doncs fins aquí la meva entrada d'avui. Segurament hi ha més recursos, pàgines i idees. Espero que us siguin útils els que us he comentat i, si en teniu algun que em pugui servir, espero comentaris!